De werkplaatsen worden voorlopig online via Zoom aangeboden. Dit ivm de Covid 19 maatregelen die door de overheid zijn aangekondigd. 

Laden Evenementen

Evenementen in januari 2022

Find Evenementen

Event Views Navigation

Evenementen in januari 2022

Kalender van Evenementen

Kalender van Evenementen
maandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdagzaterdagzondag
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Omgaan met kennisbronnen, Vilans/Verenso/Zorg voor beter/ in voor Zorg/ZonMw

Planmatig voorlichting,advies,instructie geven, GVO-plan

Zorg vanuit de 6 pijlers positieve gezondheid.

observeren/ signaleren en omgaan met eenzaamheid en sociale uitsluiting

Contact maken en onderhouden met familie, mantelzorger, vrijwilliger

Omgaan met besmettingen

Onder/overvoeding

15
16

Beroepscode en beroepsprofiel

Generiek vakken, rekenen procenten

Hoe zorg je voor jezelf?

Urinewegen

Observeren, signaleren en omgaan met pijn

Inschakelen gepaste hulp bij veranderingen: hoe doe je dat?

Rol van verzorgende/verpleegkundi- ge tav sociaal netwerk

Kennis van relevante materialen/ kennis van methodisch handelen/ protocolen m.b.t hygiëne, veiligheid, Arbo, Milieu/ Kwaliteitszorg,ergonomisch en kostenbewust werken (bevorderen en bewaken kwaliteitszorg)

Maken Pop en PAP

feedback geven en ontvangen (incl. presentatie CIO over opleiding en studie)

Ondersteunen bij waak- en slaapritme

Omgaan met besmettingen

Belofte ethisch en integer handelen in leergemeenschap

Gesprek over levensvragen

Adviserend gesprek: OER/ C-opdrachten/examens/plannen en organiseren

Omgaan met eenzaamheid

Kennis van vormen van dementie

Omgaan met symptomen nav NAH ( niet aangeboren hersenletsel)

Feedback geven en ontvangen

Kracht van het alledaagse

Hoe ga ik om met verwaarlozing?

Afstemmen van de zorgverlening

Adviserend gesprek: OER/ opdrachten/examens/plannen en organiseren

Contact met mantelzorger, SOFA

Ontwikkelingspsychologie van 40-100 jaar

Ontwikkelingspsychologie van 40-100 jaar

Samenerken met vrijwilligers

22
23

Reflecteren en presenteren

Zorgvragers met psychogeriatrische aandoeningen

Beroepsprofiel en beroepscode

Evalueren van het individueel plan

Sociogram

Borstvoeding baby friendly/voeding en vocht

Beroepsprofiel en beroepscode (incl. Presentatie CIO over Mantelzorg)

Revaliderende cliënt

Palliatieve zorg

Beroepscode en beroepsprofiel

Nader te bepalen

Reflecteren en presenteren

SOFA

Reflecteren en presenteren

Methodisch voorlichting geven: het GVO stappenplan en preventie en Advies en instructie geven

Ondersteunen bij regie van eigen leven en Ondersteunen bij de daginvulling

Inventariseren ondersteuningsvragen

Beroepscode en beroepsprofiel

Rapporteren SOAP

Methodisch werken aan de hand van een individueel plan

29
30

Etisch en integer handelen in een leergemeenschap

Methodisch werken: kwaliteitscirkel

Bijhouden ontwikkelingen

Generieke vakken Engels

Incidentmeldingen (o.a. vermissing/brand)

Omgaan met psychiatrische aandoeningen en Omgaan met depressie

Methodisch werken, SMART doelen, interprofessioneel werken, interdisciplinair werken, rol mantelzorg, rol vrijwilliger. (stelt mede een zorgplan op en stemt de zorg af met alle betrokkenen)

Bijhouden ontwikkelingen

Ketenzorg

Bijhouden ontwikkelingen

Ethisch en integer handelen in een leergemeenschap

nterprofessioneel werken en Interdisciplinair en verbindend samenwerken

Zorgvragers met aandoeningen aan het bewegingsstelsel

Ethisch en integer handelen in een leergemeenschap

SMART doelen

Coördineren van de verzorging of van taken

Ondersteunen bij persoonlijke verzorging (incl. uiterlijke verzorging) en Omgaan met intimiteit

Omgaan met afhankelijkheid en Rouw- en verliesverwerking

Bijhouden ontwikkelingen

Omgaan met uitscheiding

Zorgvragers met aandoeningen aan de hersenen

Gesprekstechnieken

Nader te bepalen

5
6
Translate »