Initiatief Samen leren in de Wijk

Gelukkig worden we steeds ouders, dat betekent dat de zorgvraag ook toe neemt.  Die vergrijzing betekent dat we in de toekomst dus niet genoeg voldoende mensen hebben, om aan die zorgvraag te kunnen voldoen.Omdat je toch een bepaalde kennis wilt hebben bij de zorgverleners, is er een nieuw onderwijstraject opgezet genaamd ‘Samen leren in de Wijk’. Hiermee wordt uitgegaan van kennis die in de wijk beschikbaar is, delen. Samen leren ván en met elkaar.

Dit is een hele andere manier van leren, omdat je niet de professionals aan het woord laat. Nu worden de vrijwilliger, mantelzorger en inwoner van de wijk met zijn of haar kennis en ervaring net zo belangrijk.

Door de wijk te betrekken bij de opleiding, wordt er uit gegaan van de cliënt. Wat doen ze? Welke behoeftes zijn er? Hoe kan ik dit toepassen bij mijn eigen cliënten om de zorg zo aangenaam mogelijk te maken?

Een pluspunt van Samen leren in de Wijk is dat de studenten (Collega’s in Opleiding) zelf de regie in handen hebben over hun leerproces. Doordat ze vanaf dag één meelopen in de praktijk met een ervaren collega, komen ze in aanraking met de cliënten. Dit zorgt ervoor dat ze tegen bepaalde casussen aanlopen, die vragen oproepen. Hiervoor moeten ze op zoek naar kennis, die bij onze werkplaatsen kunnen worden opgedaan door thema’s te bezoeken, de vragen te bespreken en antwoorden op te zoeken. Hierdoor ontstaat er meer capaciteit om aan de zorgvraag te kunnen voldoen en er is meer betrokkenheid bij alle partijen van de gemeenschap.

Zo leren de Collega’s in opleiding niet alleen wat er op dat moment op school voor onderwerp wordt aangeboden, maar kunnen ze zich direct richten op de behoeftes van hun cliënt en dit in de praktijk toepassen.

Natuurlijk zijn niet alleen de Collega’s in opleiding welkom bij de thema bijeenkomsten. Sluit gezellig aan en deel met ons jouw kennis en ervaringen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »