Certificaatroute Kraamzorg

0 student

De opleiding Certificaatroute Kraamverzorgende is geen landelijk erkende MBO opleiding maar bestaat uit een aantal beroepsinhoudelijke delen van de MBO opleiding verzorgende IG. De certificaatroute is uiteraard toegespitst op het werk als kraamverzorgende. Tijdens de opleiding leer je hoe je zelfstandig en volgens een zorgplan zorg kunt geven aan moeder en kind. Persoonlijke verzorging zoals helpen met wassen, eten en aankleden staan hierbij centraal. Ook belangrijk is dat je leert hoe je zorgvragers kunt stimuleren zichzelf te redden.

Toelichting

Je werkt vanuit de leefwereldbenadering die de basis is van het onderwijs. De leefwereldbenadering is een benadering waarin professionals zich aansluiten bij en afstemmen op burgers en cliënten en samen met de burgers toewerken naar oplossingen, daarbij zoveel mogelijk gebruikmakend van het eigen netwerk en zo nodig professionele netwerken. De leefwereld is de wereld van het alledaagse, waarin we met elkaar omgaan, elkaar opzoeken omdat we elkaar nodig hebben om te delen wat betreft kennis, kunde en middelen, maar ook liefde.

Het onderwijs is vormgegeven vanuit de leervragen die je tegenkomt bij het werken vanuit de leefwereldbenadering. De basis wordt gevormd door wat je ‘boeit, bindt en motiveert’. Dus ontdekken wie je bent, wat jij nodig hebt en wat jij wilt leren. Het leerproces start in de beroepspraktijk(werkplek) oftewel de (praktijk)ervaring stuurt jouw leerproces.

Tijdens de opleiding voer je opdrachten in de praktijk, op je eigen werkplek, uit. Deze opdrachten zijn gekoppeld aan de onderliggende theorie, die je je naar behoefte eigen maakt. De opdrachtresultaten worden verzameld in het leerlingvolgsysteem. Tijdens de opleiding wordt door middel van ontwikkelingsgerichte toetsing jouw ontwikkeling in beeld gebracht en werk je naast de opdrachten aan je beroepspraktijkvorming (BPV). Dit is het praktijkdeel van de opleiding waarin je naast praktische vaardigheden ook leert om in het leerbedrijf te functioneren.

Tot slot werk je aan examenopdrachten. In deze examenopdrachten laat je zien dat jij de inhoud van de opleiding beheerst.

De opleiding is gebaseerd op het basisdeel en profieldeel met de bijbehorende kerntaken en een aantal  werkprocessen uit het onderliggende kwalificatiedossier verzorgende IG met uitstroom kraamzorg, zie onderstaande tabel.

 

Gratis

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »