Helpende Zorg en Welzijn

Helpende Zorg en Welzijn

De opleiding Helpende zorg en welzijn is een landelijk erkende MBO opleiding. Tijdens de opleiding leer je een prettige woon- en leefomgeving voor mensen (de zorgvragers) te creëren. Je leert hoe je de zorgvrager ondersteuning biedt bij dagelijkse activiteiten zoals het huishouden. Ook de persoonlijke verzorging van de cliënt komt aan bod, bijvoorbeeld wassen en aankleden.  Daarnaast leer je dienstverlenende werkzaamheden uitvoeren zoals  het assisteren bij voorraadbeheer, onderhoud en voeding.

Toelichting

Je werkt vanuit de leefwereldbenadering die de basis is van het onderwijs. De leefwereldbenadering is een benadering waarin professionals zich aansluiten bij en afstemmen op burgers en cliënten en samen met de burgers toewerken naar oplossingen, daarbij zoveel mogelijk gebruikmakend van het eigen netwerk en zo nodig professionele netwerken. De leefwereld is de wereld van het alledaagse, waarin we met elkaar omgaan, elkaar opzoeken omdat we elkaar nodig hebben om te delen wat betreft kennis, kunde en middelen, maar ook liefde.

Het onderwijs is vormgegeven vanuit de leervragen die je tegenkomt bij het werken vanuit de leefwereldbenadering. De basis wordt gevormd door wat je ‘boeit, bindt en motiveert’. Dus ontdekken wie je bent, wat jij nodig hebt en wat jij wilt leren. Het leerproces start in de beroepspraktijk(werkplek) oftewel de (praktijk)ervaring stuurt jouw leerproces.

Tijdens de opleiding voer je opdrachten in de praktijk, op je eigen werkplek, uit. Deze opdrachten zijn gekoppeld aan de onderliggende theorie, die je je naar behoefte eigen maakt. De opdrachtresultaten worden verzameld in het leerlingvolgsysteem. Tijdens de opleiding wordt door middel van ontwikkelingsgerichte toetsing jouw ontwikkeling in beeld gebracht en werk je naast de opdrachten aan je beroepspraktijkvorming (BPV). Dit is het praktijkdeel van de opleiding waarin je naast praktische vaardigheden ook leert om in het leerbedrijf te functioneren.

Tot slot werk je aan examenopdrachten. In deze examenopdrachten laat je zien dat jij de inhoud van de opleiding beheerst.

Naast de onderdelen die gericht zijn op het werk, bevat de opleiding ook een aantal generieke vakken:

  • Loopbaan & Burgerschap;
  • Nederlands;
  • Rekenen

Deze generieke vakken worden gelijk met de beroepsinhoudelijke werkplaatsen van de opleiding gevolgd.

De opleiding is gebaseerd op het basisdeel en profieldeel met de bijbehorende kerntaken en werkprocessen uit het onderliggende kwalificatiedossier. Zie curriculum.

Translate »
Open chat
Hulp nodig?