Verpleegkundige

Verpleegkundige

De opleiding Verpleegkunde is een landelijk erkende MBO opleiding. Tijdens de opleiding leer je mensen te verzorgen maar ook hoe je voor deze zorgvragers een plan kunt maken om ze goede en passende zorg of begeleiding te geven. Je leert tijdens de opleiding verpleegtechnische vaardigheden zoals, wonden verzorgen, medicijnen toedienen of injecties geven. Je leert ze persoonlijke zorg te geven maar ook deze zorg te coördineren, dat betekent bijvoorbeeld dat je er voor zorgt dat wanneer jij er niet bent, iemand anders de zorg overneemt. Je moet als verpleegkundige goed kunnen luisteren en omgaan met allerlei typen zorgvragers. Daarom besteed je in de opleiding veel aandacht aan sociale vaardigheden.

Toelichting

Je werkt vanuit de leefwereldbenadering die de basis is van het onderwijs. De leefwereldbenadering is een benadering waarin professionals zich aansluiten bij en afstemmen op burgers en cliënten en samen met de burgers toewerken naar oplossingen, daarbij zoveel mogelijk gebruikmakend van het eigen netwerk en zo nodig professionele netwerken. De leefwereld is de wereld van het alledaagse, waarin we met elkaar omgaan, elkaar opzoeken omdat we elkaar nodig hebben om te delen wat betreft kennis, kunde en middelen, maar ook liefde.

Het onderwijs is vormgegeven vanuit de leervragen die je tegenkomt bij het werken vanuit de leefwereldbenadering. De basis wordt gevormd door wat je ‘boeit, bindt en motiveert’. Dus ontdekken wie je bent, wat jij nodig hebt en wat jij wilt leren. Het leerproces start in de beroepspraktijk(werkplek) oftewel de (praktijk)ervaring stuurt jouw leerproces.

Tijdens de opleiding voer je opdrachten in de praktijk, op je eigen werkplek, uit. Deze opdrachten zijn gekoppeld aan de onderliggende theorie, die je je naar behoefte eigen maakt. De opdrachtresultaten worden verzameld in het leerlingvolgsysteem. Tijdens de opleiding wordt door middel van ontwikkelingsgerichte toetsing jouw ontwikkeling in beeld gebracht en werk je naast de opdrachten aan je beroepspraktijkvorming (BPV). Dit is het praktijkdeel van de opleiding waarin je naast praktische vaardigheden ook leert om in het leerbedrijf te functioneren.

Tot slot werk je aan examenopdrachten. In deze examenopdrachten laat je zien dat jij de inhoud van de opleiding beheerst.

Naast de onderdelen die gericht zijn op het werk, bevat de opleiding ook een aantal generieke vakken:

  • Loopbaan & Burgerschap;
  • Nederlands;
  • Engels;
  • Rekenen;

Deze generieke vakken worden gelijk met de beroepsinhoudelijke werkplaatsen van de opleiding gevolgd.

De opleiding is gebaseerd op het basisdeel en profieldeel met de bijbehorende kerntaken en werkprocessen uit het onderliggende kwalificatiedossier.

Translate »
Open chat
Hulp nodig?