Veelgestelde vragen

8

LEERGEMEENSCHAPPEN

15

LOCATIES

4

ZORGORGANISATIES

250

COLLEGA’S IN OPLEIDING

Heb je vragen? Wij hebben de antwoorden

Via de website van de partners kun je de route vinden hoe je je kunt inschrijven.

Maandelijks is er een instroommogelijkheid bij alle partners.

Dat is altijd een verrassing…

Natuurlijk een diploma of certificaat, maar vooral de ervaring dat leren leuk kan zijn. Dat je ervaart dat iedereen van belang is voor jou bij het ontwikkelen van andere vaardigheden/kennis dan je tot nu toe misschien hebt. En dit alles in een ‘huiskamersfeer’ op de momenten waar kennis gedeeld wordt; letterlijk met kopje koffie en koekje. Iedereen doet er toe in de zorg en welzijn: we hechten veel waarde aan het gevoel dat je je gezien voelt.

We vinden het belangrijk dat je een warm ontvangst ervaart. Hier is iedereen rondom jou dan ook op gericht. Iedereen is de werkbegeleider-collega’s- CIO’s-coach- manager- teamleider-vrijwilligers leermeester. De eerste 4-6 weken heb je de ruimte om iedereen te leren kennen en je leeromgeving te verkennen. Daar je meteen in de praktijk aan de slag gaat en in contact komt met mede-CIO’s ( collega’s in opleiding) krijg je veel indrukken. Iedereen helpt je om je je weg te laten vinden op een manier die bij jou past.

Je krijgt begeleiding op maat. Dat wil zeggen dat je samen met je coach-begeleiders-vrijwilligers-manager verantwoordelijk bent om jouw behoefte aan ondersteuning helder te krijgen en vorm te geven.  Je leert ook veel van andere CIO’s. Het leren verloopt heel natuurlijk: de vragen die je hebt naar aanleiding van je ervaringen in de praktijk zullen je leervragen worden. Op deze leervragen wordt je ondersteuning afgestemd. Dat varieert van theoretische ondersteuning tot bespreken van je observaties en gevoelens daarbij: zoals gezegd is dit maatwerk gericht op jou.

Hier is niet nauwkeurig een antwoord op te geven. Er is een opleidingsduur voor een diplomaroute niveau 2,3 en 4 Zorg en Welzijn vastgesteld. De ervaring leert dat het afhankelijk is van hoe je leerpad verloopt. Bij de meeste CIO’s blijkt deze manier van leren/ontwikkelen ruim binnen de gestelde opleidingsduur tot een diploma te leiden.

Om eerlijk te zijn, wordt de eerste maand vaak als pittig ervaren. Je moet wennen aan deze nieuwe manier van leren. Dat wil zeggen dat je los moet komen van je ervaringen die je met opleiden tot nu toe gehad hebt.

Niet meer in schoolbanken, je zit niet steeds op dezelfde plaats, dag en tijdstip. Maar je hebt zelf de regie in handen en vult je eigen agenda naar aanleiding van je behoeften, mogelijkheden. Je gaat veel ruimte ervaren/krijgen om te onderzoeken waar je interesses liggen. Dit levert dus veel mogelijkheden op.  We zien in het begin dan ook de neiging bij CIO’s om overal mee aan de slag te gaan; dit kan  de nodige stress opleveren. De begeleiders en CIO’s rondom je heen zijn hier alert op en zullen je ondersteunen in het vinden van een  balans in je planning.

Een leergemeenschap is een omgeving waarin je onderdeel bent van een team dat zorg en welzijn verleent aan de inwoner van de wijk. Dit kan zowel in een huis ( zorgappartementen/verpleeghuis) als in de thuiszorg. Je krijgt te maken met CIO’s (collega’s in opleiding of collega’s in ontwikkeling; dit zijn de gediplomeerde medewerkers), vrijwillligers, mantelzorgers die kennis nodig hebben of kennis/ervaring willen delen.

Het leren van en met elkaar staat centraal in je leergemeenschap. Je hebt de vrijheid om ook in de andere 8 leergemeenschappen kennisdeling bij te wonen

Om een opleidingsplaats te bemachtigen dien je de sollicitatieprocedure te doorlopen van de instelling waar je wilt gaan werken. Aan bepaalde opleidingen zit een minimaal opleidingsniveau gekoppeld. De ervaring leert dat er voor iedereen een route gevonden kan worden; dit is het maatwerk wat we leveren.

Je wordt uitgedaagd om je talenten , ervaringen en passies in te zetten en samen met je collega’s in de leergemeenschap richting diploma/s of certificaten te gaan.

Onze ‘oudste’ CIO was een inmiddels gediplomeerde collega van 62 jaar! De jongste CIO is 18 jaar.

Nee hoor, je ontvangt van ons toegang tot je digitale leeromgeving. Het studiemateriaal is per werkproces ingericht met informatie  en ontwikkelingsgerichte toetsen Van de docent en expert ontvang je eventuele aanvullend materiaal.

Nog vragen?

    Translate »