De Linde

Wijkgebouw “De Linde” wordt gebruikt als één van de middelen om de leefbaarheid in de wijk te bevorderen. In en rondom het gebouw zullen door wijkbewoners activiteiten worden georganiseerd, waarbij iedereen welkom is. Door stichtingsbestuur en vrijwilligers wordt er naar gestreefd dat dit de ontmoetingsplek van de wijk wordt, als het ware “de huiskamer”, waar iedereen zich thuis moet kunnen voelen.

Translate »