De werkplaatsen worden voorlopig online via Zoom aangeboden. Dit ivm de Covid 19 maatregelen die door de overheid zijn aangekondigd. 

Laden Evenementen

Evenementen in september 2021

Find Evenementen

Event Views Navigation

Evenementen in september 2021

Kalender van Evenementen

Kalender van Evenementen
maandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdagzaterdagzondag
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8

Generieke vakken: Engels

Signaleren van eenzaamheid: micro en meso niveau

Omgaan met symptomen van hart-vaatziekten

groepsdynamica

Draagkracht en draaglast

Conflicthantering en crisisinterventie

Omgaan met auditieve-visuele- en spraakstoornissen

Coach werkplaats

11
12

Coach werkplaats

Coach werkplaats

Generiek vakken: Nederlands werkwoordspelling/spelling algemeen

Manieren van benaderen en begeleiden bij onbegrepen gedrag

je rol als FCP-familiecontactpersoon

Omgaan met onbegrepen gedrag

Omgaan met symptomen van neurologische aandoeningen

Intervisie/ presenteren/ reflecteren/ feedback geven (werken aan eigen deskundigheid)

Omgaan met wet AVG

nader te bepalen

Coach werkplaats

Omgaan met client en sociaal netwerk bij dementie

Adviserend gesprek: OER/ opdrachten/ examens/ plannen en organiseren

Ontwikkelingspsychologie van 0-40

Maken van een sociale kaart/sociogram

Inventariseren ondersteuningsvragen: OHAMA/Gordon/4 domeinen

Regelgeving en financiering van de zorg

Draagkracht/draaglast naastbetrokkenen

nader te bepalen

Omgaan met psychiatrische aandoeningen

Generieke vakken: rekenen breuken/decimalen

Coach werkplaats

Wet Zorg en Dwang/BOPZ: middelen en maatregelen

18
19

Coach werkplaats

Coach werkplaats

Omgaan met besmettingen

Spijsvertering

Hospitality

Ethisch dilemma/moreel beraad

Welzijn en zorg bij gemelli (biedt zorg aan moeder en kind)

nader te bepalen

Coach werkplaats

Hygiënisch werken

Reflecteren/STARRT-STRAK

Generiek vakken: Engels

Begeleiden vanuit presentietheorie/Zie MIJ (waardigheid en trots)

Evaluatie planmatig werken met ZLP: MDO en Advance-care planning

Ondersteunen bij de regie van de zorgvrager over eigen leven en gezondheid/ met specialist

Hoe zorg je voor jezelf?

Ondersteunen bij maatschappelijke participatie

Omgaan met hormoonstroonissen

Coach werkplaats

25
26

Collegereeks Valpreventie 

Coach werkplaats

Coach werkplaats

Ontwikkelingspsychologie van 40-100 jaar

Inventariseren ondersteunings- vragen nav gesprek persoonsgerichte zorg

Afstemmen van de zorgverlenging

Collegereeks Valpreventie 

nader te bepalen

Gratis congres: heupfracturen de wereld uit

Methodisch werken/ SMART doelen/ interprofessioneel werken/ interdisciplinair werken/ rol mantelzorg/ rol vrijwilliger. (stelt mede een zorgplan op en stemt de zorg af met alle betrokkenen)

Gesprek over levensvragen

nader te bepalen

Evalueren van het zorgdossier: MDO en Advance-care planning

Collegereeks Valpreventie 

Coach werkplaats

Belofte ethisch en integer handelen in leergemeenschap

Beroepshouding en visie SLW: de ontmoeting/ leefwereld en samen voorzien

Collegereeks Valpreventie 

Omgaan met symptomen nav NAH ( niet aangeboren hersenletsel)

Generiek vakken: rekenen procenten

Benaderingswijzen

Stimulatie- en motivatietechnieken

nader te bepalen

Planmatig voorlichting/advies/instructie geven: GVO-plan

Rol van verzorgende/verpleegkundige tav sociaal netwerk

Collegereeks Valpreventie 

Hoe ga ik om met verwaarlozing?

Coach werkplaats

Collegereeks Valpreventie 

Collegereeks Valpreventie 

Translate »