De werkplaatsen worden voorlopig online via Zoom aangeboden. Dit ivm de Covid 19 maatregelen die door de overheid zijn aangekondigd. 

Laden Evenementen

Evenementen in mei 2022

Find Evenementen

Event Views Navigation

Evenementen in mei 2022

Kalender van Evenementen

Kalender van Evenementen
maandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdagzaterdagzondag

Reflecteren STRAK

Ondersteunen bij maatschappelijke participatie en Ondersteunen bij het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk

Beroeps- en organisatievisie en Verbeteren beroepshouding

generieke vakken Nederlands spelling en grammatica

Overtuigen en beinvloeden

Hoe ga ik om met verwaarlozing?

Zorgvragers met aandoeningen aan het bloed/ beenmerg en lymfesysteem

Omgaan met eenzaamheid

Methodisch werken/ SMART doelen/ interprofessioneel werken/ interdisciplinair werken/ rol mantelzorg/ rol vrijwilliger. (stelt mede een zorgplan op en stemt de zorg af met alle betrokkenen)

27

Evalueren van het individueel plan

Observeren en signaleren veranderingen gezondheid en welbevinden

Reflecteren STRAK

Aspecten van communicatie en actief luisteren

Omgaan met gedrag en Omgaan met dementie

Methodisch observeren en observatieplan

30
1

Zorgvragers met aandoeningen aan de hersenen

Omgaan met werkkracht en werklast

Zorgvragers met aandoeningen aan de hersenen

Sociogram

Herkennen van emotionele problemen en Omgaan met levensvragen

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)/ Ondersteunen bij regie over eigen leven. (Biedt zorg aan moeder en kind)

Ondersteunen bij waak- en slaapritme

Samenwerken met de mantelzorg en Contact met de mantelzorg/sociaal netwerk

Omgaan met werkkracht en werklast

Zorg voor (in)continentie en verzorgend wassen

Regiegroep; Alleen CIO’s Bergen op Zoom

Deskundigheidsbevordering

Generieke vakken Nederlands

5

Opstellen en bijstellen van een individueel plan

7
8

Verbeteracties formuleren

Cliëntgericht werken en Zelfredzaamheid

Feedback geven en ontvangen

Generieke vakken rekenen breuken en decimalen

Stimulatie- en motivatietechnieken

Methodieken

Feedback geven en ontvangen

Ondersteunen bij waak- en slaapritme

Omgaan met vocht en voeding/ uitscheiding/ hygiënisch werken (biedt persoonlijke zorg)

Nader te bepalen

Feedback geven en ontvangen

Deskundigheidsbevordering

Verbeteracties formuleren

Omgaan met wet- en regelgeving

Methodisch voorlichting geven: het GVO stappenplan en preventie en Advies en instructie geven

Generieke vakken rekenen

Conflicthantering en crisisinterventie

Hoe ga ik om met verwaarlozing?

Verbeteracties formuleren

Interculturele communicatie

Verbeteracties formuleren

Methodisch denken: Klinisch redeneren

Inventariseren ondersteuningsvragen

Ondersteunen bij mobiliteit

14
15

Reflecteren en presenteren

Zorgvragers met aandoeningen aan nieren en urinewegen

Zorg en technologie

Zenuwstelsel

Ethische dillema’s

Herkennen van emotionele problemen en Omgaan met levensvragen

Beroepsprofiel en beroepscode

Generieke vakken rekenen

Beroepsprofiel en beroepscode

Stimulatie- en motivatietechnieken

Centring Pregnanacy/ prenatale fase / onderzoeken/ begeleiden/ intakegesprek. (biedt zorg aan moeder en kind)

Herkennen van emotionele problemen en Omgaan met levensvragen

Observeren en signaleren veranderingen gezondheid en welbevinden, Palliatieve zorg

Reageren op veranderingen en gepaste hulp zoeken

Reflecteren en presenteren

SMART doelen

Generieke vakken Engels

Revaliderende cliënt

Reflecteren en presenteren

Zorgvragers met psychogeriatrische aandoeningen

Rapporteren bevindingen en vervolgstappen zetten

Reflecteren en presenteren

Kwaliteit en kwaliteitszorgsystemen

Zorgvragers met hart- en vaataandoeningen

21
22

Ethisch en integer handelen in een leergemeenschap

Sociogram

Bijhouden ontwikkelingen

Generieke vakken Engels

Ondersteunen bij maatschappelijke participatie en Ondersteunen bij het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk

Bijhouden ontwikkelingen

Samenwerkingsverbanden en Multidisciplinair overleg

Rouw en verliesverwerking

Werkplaats huid en wonden

Welzijn en zorg bij kraamvrouw met psychische stoornis/ signaleren mishandeling/ shaken baby syndroom/ meldcode (biedt zorg aan moeder en kind)

Financieringsvormen/ zorgzwaartepakketten/zorgprofielen wet WMO

Ethisch en integer handelen in een leergemeenschap

Dilemma’s in de zorg

Omgaan met voeding en vocht en Rol verzorgende bij voeding

26

Ondersteunen bij regie van eigen leven en Ondersteunen bij de daginvulling

28
29

Intervisie

Verbeteracties formuleren

Psychiatrische aandoeningen

Spijsvertering

Ondersteunen bij regie van eigen leven en Ondersteunen bij de daginvulling

Medicatieveiligheid / proces

Visie vormen

Incidentmeldingen (o.a. vermissing/brand)

Visie vormen

Routeplanner/ omgaan met dilemma’s / het goede gesprek.

Borstvoeding baby friendly/voeding en vocht/ kraamvrouw en pasgeborene (biedt zorg aan moeder en kind)

Ondersteunen bij maatschappelijke participatie en Ondersteunen bij het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk

Interprofessioneel werken en Interdisciplinair en verbindend samenwerken

Middelen en maatregelen

Ontwikkelen van een eigen visie op coachende rol van verpleegkundige

Intervisie

Overtuigen en beïnvloeden

Woonomgeving en Ondersteunen op het gebied van wonen

Omgaan met uitscheiding

Intervisie

Kwaliteit en kwaliteitszorgsystemen

Intervisie

Coördineren van de verzorging of van taken

4
5
Translate »